Våra tjänster

 • Uthyrning
  Du hyr någon av våra applikationer under den tid du önskar.  Då ingår förutom applikationen även den enhet som behövs för mätning inklusive IoT-abonnemang. Montering av enheten tillkommer om du inte sköter det själv.

 • Projektledning
  I samband med uppstart av ett projekt eller för att tillsammans med er driva ett arbete, baserat på de mätvärden som ges, kan vi erbjuda projektledning eller annat stöd.

 • Utbildning
  Vi utbildar givetvis i våra applikationer och kan även skräddarsy kurser för ledare i ert effektiviseringsarbete

 • Anpassning & utveckling
  Har ni specifika behov och önskemål, kan vi anpassa och utveckla våra applikationer enligt dessa.