Entreprenad

 

Har du tänkt på en sak? Företagets entreprenadmaskiner har full beläggning och rullar åtskilliga timmar varje dag; ändå ger de inte den utdelning som förväntats.

För att öka nyttjandegraden för dina maskiner gäller det att hitta flaskhalsarna.

Det är vi experter på. Genom att använda faktabaserad mätning av produktionstid, på mobil utrustning, kan vi hjälpa dig att kartlägga alla typer av störningar som påverkar effektiviteten. Körs maskinen för korta sträckor? Blir det ofta långa avbrott? Sen start och tidigt slut? Arbetar maskinen på rätt sätt?

Det kan finnas en rad anledningar till att en viss maskin inte har den produktivitet som du hoppats på. Det fina är att vi kan sätta fingret på precis var flaskhalsarna sitter. Tillsammans kan vi hitta lösningarna som optimerar maskinresurserna och ökar nyttjandegraden. Ofta små, enkla steg som avsevärt ökar produktiviteten och därmed lönsamheten.