Produktion

 

Produktionsanläggningen är moderniserad. De olika tillverkningsmomenten är synkroniserade. Personalen är motiverad. Leverantörerna är punktliga.

Ändå finns de där, flaskhalsarna. Störande inslag som är svåra att sätta fingret på, men som hämmar arbetsflödet och minskar lönsamheten.

Vi vet eftersom vi specialiserat oss på att ta fram smarta applikationer som avslöjar flaskhalsarna och ger dig 100 % överblick över produktionen.

Med hjälp av faktabaserad mätning och användarvänliga applikationer ökar vi flödet i er verksamhet. Det fina är att vi kan mäta nyttjandegraden för varje maskin eller produktionsenhet, kartlägga produktiviteten och föreslå lösningar för att optimera tillverkningen. Allt i nära samarbete med dig och dina kollegor.