FlowLog

 

FlowLog ger dig ett effektivt verktyg för att hitta flaskhalsarna i en arbetsflödet. Med hjälp av faktabaserad mätning och smarta IT-lösningar hjälper vi dig att optimera resurserna och öka flödet i produktionen.

 

Även om maskinparken tycks gå för fullt hela arbetsveckan finns det oftast en rad störande inslag som stryper flödet och minskar effektiviteten. Utmaningen ligger i att identifiera dessa störande moment och hitta lösningar på hur maskinparken kan utnyttjas effektivare. Med hjälp av FlowLog kan du öka produktiviteten och lönsamheten – på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
 

Vill du veta mer om FlowLog, kontakta oss!