GeoLog

 

GeoLog förenklar och ger möjlighet för alla typer av verksamheter som hanterar arbetsordrar mobilt. Den centrala trafikledningen får ett kraftfullt verktyg för att planera och optimera verksamheten baserat på uppdragen.
 

Ledningen kan se exakt var varje fordon befinner sig och vilket vägval som görs.
Skulle det exempelvis uppstå förseningar kan ledningen flytta order till en annan enhet,
omdirigera enheter och även meddela kunder om förseningen.

Medarbetarna, som är ute på fältet, ser kommande uppdrag och positioner i sin mobila enhet. Dessutom får de all information som behövs inför varje jobb. GeoLog är överskådlig, enkel att hantera och kan integreras med olika affärs- och säljstödsystem.

 

Vill du veta mer om hur GeoLog skulle kunna användas i er verksamhet? Kontakt oss!