InfoView

 

InfoView är vår applikation som låter dig presentera händelser i verksamheten, internt och/eller externt. Visa det på en storbildsskärm i receptionen, fikarummet e.dyl.

 

Förutom fast/statisk information kan ni lägga in uppgifter i form av text, bild eller film om dagens besök, interna meddelanden, pågående projekt etc. 

Våra andra applikationer kan även leverera data till InfoView, ex mätetal, specifika KPI:er och som sen uppdateras i realtid.

Applikationen använder standardprodukter och anpassas enkelt
efter era behov.

Vill du veta mer om InfoView? Kontakta oss!